AKTUALNOŚCI 2018

 

Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze zaprasza  na spotkanie doradcze beneficjentów ubiegających się o środki pomocowe w ramach poddziałania 19.2

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Progranem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020

Spotkanie w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się w dniu 17 grudnia w godz. 10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miejski Ośrodek Kultury  zaprasza do kół zainteresowań

 

ZAJĘCIA TANECZNO UMUZYKALNIAJĄCE - środa 

- GRUPA SMERFY (3 - 5 LAT) godz. 17.00 i 18.00

- GRUPA SKRZATY (6 - 8 LAT) godz.19.00 

 

ZAJĘCIA TWÓRCZE "ZRĘCZNE RĘCE" DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH - poniedziałek 16.30 - 19.30

 

ZAJĘCIA WIELOPOKOLENIOWE W KLUBIE SZACHOWYM MOK JORDANÓW - wtorek 17.00 - 19.00

 

SPACERY „NORDIC WALKING” oraz ćwiczenia na sprzęcie fitness  - piątek od 15.00 - 19.00

 

ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH-(skrzypce, gitara,pianino, kyboard, akordeon) - od poniedziałku do piątku w godz. popołudniowych

 

GRUPA WSPINACZKI SKAŁKOWEJ - wyjazdy w soboty o 9.00 (skałki lub hala sportowa)

 

GRUPA TURYSTYKI WYSOKOGÓRSKIEJ - całodzienne wycieczki w góry w niedziele co 2 tygodnie przez cały rok

 

JORDANOWSKI TEATR AMATORSKI  - grupa dziecięca  - środa  15.00 - 16.30

 

GRUPA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA - całodzienne wycieczki w góry o lekkim charakterze w niedziele co 2 tygodnie (wiosna do jesieni)

 

ZAJĘCIA OBSŁUGI KOMPUTERA DLA DOROSŁYCH - indywidualne zajęcia - wg. grafiku - poniedziałek  11.00 - 13.00

 

ZAJĘCIA GRUPY WOKALNEJ - czwartek 17.00 - 19.00

 

ZAJĘCIA ANIMACYJNE I ART KOLOWANKI- wtorek 15.00 - 16.30

 

ZAJĘCIA MALARSTWA SZTALUGOWEGO I FORM PRZESTRZENNYCH - czwartek 15.30 - 17.30

 

KLUB KREATYWNYCH DZIEWCZĄT - piątek 15.00 - 16.30  (zajęcia techniczne dla dziewcząt szkół podstawowych)